นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด(“บริษัท”) จะสร้างและดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงอย่างเนื่อง

 

2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

・เพื่อยืนยัน บันทึก และอำนวยความสะดวกเมื่อมีข้อซักถามหรือความเห็นจากลูกค้ารวมถึงการปรับปรุง
・เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ สิทธิพิเศษต่างๆเช่นส่วนลด
・เพื่อแจ้งลำดับการรอคิวที่ร้านให้แก่ลูกค้าทราบ
・เพื่อติดต่อและยืนยันข้อมูลกับลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านจากหน้าร้าน
・เพื่อใช้ติดต่อและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการเดลิเวอรี่
・เพื่อแจ้งการรับสมัคร การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลหรือติดตามแคมเปญต่างๆ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ รางวัล วางแผนและดำเนินกิจกรรม
・เพื่อตอบข้อซักถามลูกค้าและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
・เพื่อใช้สำรวจข้อมูลเช่น แบบสำรวจความต้องการในแต่ละช่วงอายุ เพศ โครงสร้างครอบครัว ข้อมูลภูมิภาค หรือแบบสำรวจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
・เพื่อยืนยันการลงทะเบียนระบบสมาชิกต่างๆและนำเสนอบริการ
・เพื่อติดต่อทำธุรกรรมทางการค้า จัดหาผู้ประกอบการและจัดเตรียมการส่งมอบ หรือจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางการค้า

・วิเคราะห์ข้อมูลเช่นประวัติการเข้าชมของลูกค้า ประวัติการซื้อเพื่อให้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆได้ตรงตามรสนิยม ความชอบ

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทางธุรกิจ
・สำหรับติดต่อ รายงาน ชำระเงินกับคู่ค้า
・เพื่อยืนยัน บันทึก และเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินของร้าน

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
・เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและติดต่อเกี่ยวกับการรับสมัครงานกับผู้สมัคร และใช้ในกิจกรรมการรับสมัครงาน

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลาออก รวมถึงข้อมูลครอบครัว
・เพื่อใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำงานเช่น การเข้างาน การประเมินบุคลากร สวัสดิการ การจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

(5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงบริษัท
・สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อจำเป็น

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งในพื้นที่บริษัท
・เพื่อป้องกันอาชญากรรมและภัยพิบัติ และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของบริษัท

 

3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้ข้อมูลร่วมกันดังนี้

(1) ขอบเขตผู้ใช้ข้อมูลร่วมกัน

บริษัทในเครือ(เกี่ยวกับบริษัทในเครือที่ต่างประเทศจะเป็นไปตามข้อ5.)

(2) วัตถุประสงค์ในการใช้

ข้อมูลร่วมกันตามข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน “2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”

(3) รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟกซ์, อีเมลแอดเดรส, ประวัติการซื้อสินค้า, ชื่อบริษัท ตำแหน่งแผนก ฯลฯ

 

4. การเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม(ยกเว้นบุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศ)

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สามได้

(2) กรณีที่ดำเนินการตามกฎหมาย

(3) กรณีที่ให้หรือเปิดเผยแก่ผู้รับงานภายนอก(outsourcing)เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

(4) เมื่อต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน

 

5.  การให้/เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สามในต่างประเทศ

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม(ซึ่งรวมถึงบริษัทนี้)ที่อยู่ในต่างประเทศ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในต่างประเทศ

(2) กรณีที่ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามในต่างประเทศโดยจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลฃ

 

6. การบันทึกภาพและเสียง

(1) เพื่อให้เข้าใจและสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง บริษัทอาจมีการบันทึกเสียงสนทนาของบุคคลที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์

(2) บริษัทมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม

 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง

เราใช้ข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของลูกค้า(ข้อมูลตำแหน่ง GPS, ข้อมูล Wi-Fi, ข้อมูล Bluetooth ฯลฯ ที่สามารถรับได้จากอุปกรณ์สื่อสาร)ที่ได้มาเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการบริการ ฯลฯ(หมายถึงบริการ, ผลิตภัณฑ์, โฆษณา, คอนเทนต์ ทั้งนี้ การบริการ ฯลฯนี้จะรวมถึงบริการ, ผลิตภัณฑ์, โฆษณา, คอนเทนต์สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ตัวบุคคล การให้บริการนี้จะรวมถึงการตอบข้อซักถามจากลูกค้า การแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าและมาตรการป้องกันการฉ้อโกงเพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นต้น), การพิจารณา เช่น การปรับปรุงและการให้บริการใหม่ๆ, การตรวจสอบและวิเคราะห์ เช่น สถานะการใช้บริการ ทั้งนี้ หากต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งในระหว่างที่ใช้แอพลิเคชั่น ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่หน้าจออุปกรณ์สื่อสาร

 

8. คุกกี้ Cookie

เว็บไซต์ของบริษัทมีการใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าบราวเซอร์หรือซอฟแวร์รักษาความปลอดภัยของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้ถูกจำกัดการเข้าใช้งานหรือการเข้าถึงในเว็บไซต์บางส่วน

※คุกกี้เป็นระบบที่ถูกส่งข้อมูลมาจากเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ในครั้งต่อไป โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส

 

9. เกี่ยวกับมาตรการจัดการความปลอดภัย

บริษัทจะใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการกำกับดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมแก่พนักงานและผู้รับเหมา (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง) ที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

10. การเปิดเผย / แก้ไข / ลบข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ถือครองข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายร้องขอ การแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครอง, การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, ลบ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, ขอระงับหรือยกเลิกการใช้ข้อมูล รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามโดยยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ บริษัทจะยืนยันกับเจ้าของข้อมูลโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและดำเนินการในทันทีตามระเบียบข้อบังคับ

(1) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิ์อื่นๆของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สาม

(2) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) เมื่อฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมาย

 

11.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

 

12. ผู้ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

โทร 02-114-3474 ต่อ 104

 

จองก่อน
อร่อยก่อน
สามารถจองคิวผ่านแอปฯได้แล้ว