ไข่ปลาเเฮร์ริ่ง

จองก่อน
อร่อยก่อน
สามารถจองคิวผ่านแอปฯได้แล้ว