ไข่ปลาทาราโกะกับมายองเนส

จองก่อน
อร่อยก่อน
สามารถจองคิวผ่านแอปฯได้แล้ว