มันเชื่อมญี่ปุ่น

จองก่อน
อร่อยก่อน
สามารถจองคิวผ่านแอปฯได้แล้ว