ปลาซาบะดองโรยงากับต้นหอม

จองก่อน
อร่อยก่อน
สามารถจองคิวผ่านแอปฯได้แล้ว